Xerión Lyrics

Cantares das loitas esquecidas
(2010)
  1. Badaladas funerais no esmorecer da lúa
  2. O espertar do Xerión
  3. A alquímica dexeneración da ialma
  4. Onde a victoria agarda
  5. Nas verdes fragas de Amh-Ghad-Ari
  6. Cantares das loitas esquecidas
  7. Morte na iauga
  8. Loitas na néboa
  9. Pvtrefacta anima nostra